Drvenie betónu v interiéroch

Drvenie betónu hydraulickými kliešťami má využitie pri demolácii malých stien a schodov v interiéroch. Výhodou je malá hlučnosť a relatívne malá prašnosť.

Drvenie betónu sa používa v uzavretých priestoroch, kde nie je možné použiť tradičné mechanizmy. Pri tomto spôsobe búrania je nutná spolupráca so stenovou pílou na zarovnanie okrajov.

Drvič betónu drví materiál od hrúbky 200mm do hrúbky 300mm.