REZANIE BETÓNU, ŽELEZOBETÓNU A PANELOV STENOVOU PÍLOU

Stenová píla je používaná na profesionálne rezanie zvislých betónových a železobetónových konštrukcií (stien). Výkonná rezacia hlava s diamantovým kotúčom sa posúva po vodiacej koľajnici nad rezanou konštrukciou a tú reže. Stenovú pílu používame tiež na šikmých konštrukciách alebo podlahách po ktorých sa nie je možné posúvať rezačom škár. Vďaka vedeniu po koľajniciach vznikajú veľmi rovné a čisté otvory. Maximálna hĺbka rezu z jednej strany je 500 mm, pri obojstrannom reze je maximálna hĺbka rezu až 1000 mm.

Obvyklé využitie:

 

 • Diamantové rezanie možno použiť na dodatočné vyrezanie a rozšírenie dverných otvorov, vytvorenie výrezov pre  dvere, okná, rezanie otvorov pre technologické prestupy, otvory pre rozvody a vzduchotechniku, otvory pre výťahové šachty
 • Presné odstraňovanie stien, podláh a stropov ( rezanie otvorov do stien, rezanie do podlahy, rezanie do stropu, rezanie do betónu, rezanie do železobetónu, rezanie do panelu)
 • Zrovnávanie nerovných úsekov stien  ( rezanie betónu, rezanie železobetónu, rezanie panelu)
 • Postupné a šetrné bezotrasové demolácie konštrukcií aj celých objektov
 • Zväčšovanie alebo zarovnávanie otvorov rezaním v betóne, železobetóne a v paneloch
 • Odstraňovanie poškodených konštrukcií
 • Dilatačné špáry (drážky), pílenie betónu

 

 

REZANIE  PANELOV

Pre vytvorenie otvorov do panelov pre dvere, okná schodištia, ale aj atypické tvary sa používajú rôzne techniky vyrezávania. Na základe bezplatnej  obhliadky na mieste prác posúdime, ktorý spôsob rezania panelov použijeme, tak aby sme čo najviac zabezpečili statiku domu a najmenej zaťažili susedov proti hlučnosti.

Otvory možno vyrezávať v nosných konštrukciách aj nenosných priečkach. Spôsob jeho vystuženia a aj technológiu zhotovenia otvoru do panelu stanoví statik.

Po vyrezaní otvoru do panelu zabezpečíme vynosenie a odvoz sute na skládku.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred ohlásiť stavebnému úradu.

 

 

 • Obhliadka na mieste prác
 • Vypracovanie statického posúdenia
 • Výroba a montáž oceľovej výstuhy
 • Vyrezanie otvoru do panelu
 • Likvidácia pôvodných panelov na skládku odpadu