Chemické kotvenie

Chemické kotvenie sa používa v materiáloch a konštrukciách, v ktorých nemožno uplatniť tradičné mechanické kotvy a rozperný tlak. Chemické kotvenie má porovnateľné únosnosti s ťažkými oceľovými kotvami, nevytvára však veľké pnutie v podklade, a preto ho možno použiť aj pri krátkych osových alebo okrajových vzdialenostiach. Jeho výhodou je aj úplné uzavretie vŕtaného otvoru, kde nevznikne priestor na usadenie vody a následná korózia oceľovej kotevnej časti.

Pri chemickom kotvení sa využívajú jedno alebo dvojzložkové chemické kotviace systémy pre rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou a únosnosťou bez expanzie a nárastu tlakov s možnosťou aplikácie do           -5 ⁰C.

Obvyklé využitie:

 

  • Kotvenie dynamicky namáhaných konštrukcií a profilov
  • Kotvenie stavebných dielov, prístreškov, zábradlia, konzol, fasád
  • Kotvenie technologických zariadení
  • Dodatočné vlepovanie výstuží a kotevných šróbov